TOTEM,z.s. nabízí různé formy dobrovolnické pomoci od svého vzniku v roce 1999.

Od 1.5.2020 jako Regionální dobrovolnické centrum Plzeňského kraje vytváříme a poskytujeme profesionální zázemí pro dobrovolnictví v Plzeňském kraji. Síťujeme, vzděláváme a poskytujeme poradenství obcím, organizacím a koordinátorům dobrovolnictví v regionu.


foto

Co můžete jako dobrovolník dělat?
Každý máme ve svém diáři jednu, dvě hodinky, které můžeme věnovat dětem, seniorům nebo jiným, kteří nás potřebují…

Navštěvovat a podporovat nemocné nebo sociálně znevýhodněné děti, navštěvovat seniory v nemocnici nebo v domovech pro seniory, pomáhat postiženým dětem a dospělým, navštěvovat nemocné v Hospici nebo v nemocnicích, asistovat při volnočasových aktivitách dětí a mládeže, zapojit se do mentoringových dobrovolnických programů a nebo třeba do jednorázových aktivit různého charakteru. Můžete jako Pohádková babička či dědeček číst dětem v mateřské školce nebo pomáhat objevovat zázraky přírody dětem v komunitních zahradách. Můžete dělat parťáka někomu, kdo nemá štěstí být zdravý a jeho život provázejí různé bariéry. A můžete pomoci dokumentovat akce, zvládat všudypřítomnou administrativu, pečovat o květiny, vařit kávunebo péct moučníky…

foto

Kdo může být dobrovolníkem?
Dle Zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě může být dobrovolníkem osoba starší 15 let, pokud jde o výkon dobrovolnické služby na území České republiky.

Dobrovolníkem může být každý, kdo chce ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonávat činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolník přináší do zařízení, kam dochází „běžný vztah“, přátelství a sounáležitost. Nepřichází totiž za PACIENTEM ani za KLIENTEM, ale za konkrétním člověkem.

foto


V případě, že uvažujete nad tím, že se stanete dobrovolníkem,
zkuste si zodpovědět následující otázky:


- Proč se chci stát dobrovolníkem a co od této činnosti očekávám?
- Kolik času mohu dobrovolnické činnostio věnovat?
- Mám nějaké speciální dovednosti, které mohu při své dobrovolnické činnosti využít?


Odpověděli jste si na všechny otázky a chcete to zkusit?
Pomůžeme vám udělat první krok - zde
foto

Proč udělat první krok přes TOTEM, z.s.?
Dobrovolník v akreditované organizaci má smluvně zaručené postavení a je pojištěn proti škodám na zdraví a na majetku, které vzniknou jemu osobně nebo které by mohl neúmyslně způsobit dalším osobám. Má nárok na poskytnutí kvalitní přípravy k výkonu dobrovolnické činnosti a na odbornou supervizi dle vlastní potřeby. Po celou dobu dobrovolnické činnosti je provázen a podporován.

foto

A další dobrovolnické benefity?
TOTEM, z.s. vám vystaví certifikát o vaší dobrovolnické činnosti,které můžete přiložit k přihlášce na Vysokou školu, nebo k žádosti o nové zaměstnání, čímž se odlišíte od ostatních uchazečů. Každoročně připravujeme vzdělávací semináře a workshopy pro dobrovolníky, které rozvíjejí jejich dovednosti pro jejich dalším profesní a osobní život.

Kontakty

Potřebujete-li další informace, konzultaci nebo prezentaci dobrovolnictví ve vašem městě, obci,…: Zde
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.     Všechna práva vyhrazena © 2018     Autor : Roman Miškovčík Plzeň